Усе про ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 н.р.

четверг, 23 ноября 2017 г.

Увага! Анонс ІІ етапуВсеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2017/2018 навчальному році

1.      26 листопада 2017 року відбудеться ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з географії для учнів 8 – 11 класів.

2.      Початок роботи о 10 годині. На виконання завдань відводиться 3 години.

3.      Тексти завдань будуть розміщені тільки на сайті КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (http://edu-post-diploma.kharkov.ua) у день проведення олімпіади. Коди можна буде отримати у день проведення олімпіади електронною поштою відповідальним методистом Р(М)МК.

4.      Коди до правильних відповідей будуть розміщені тільки на блозі Центру методичної та аналітичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (centrexpert.blogspot.com) після 13:30.

5. Особливі умови
Під час виконання завдань олімпіади не допускається використання підручників, довідників, атласів, інших навчальних посібників, а також засобів комунікації (мобільні телефони, смартфони, планшети та ін.).

6. Організаційне забезпечення
З метою створення рівних умов для виконання завдань, кожен учень на початок олімпіади повинен при собі мати: ручку (2 шт.), олівець простий, олівці кольорові (обов’язково), гумку, лінійку, калькулятор, транспортир. Для учнів 8-х, 10-х та 11-х класів необхідна контурна карту світу, для 9-х класів необхідна контурна карта України.


7. Характеристика завдань.
Зміст завдань охоплює матеріал шкільної програми за попередні роки навчання та матеріал тем, які учні мали опанувати до терміну проведення олімпіади (таблиця 1).

                             Таблиця 1
Клас
Тема
8
Остання тема: Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України. Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси.
Програмовий матеріал 6-7 класу.
9
Остання тема: Розділ ІІ. Первинний сектор господарства. Тема 2. Лісове  господарство.
Програмовий матеріал 6-8 класу.
10
Остання тема: Розділ ІІ. Загальна економіко-географічна характеристика світу. Тема 3. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси.
Програмовий матеріал 6-9 класу.
11
Програмовий матеріал 6-10 класу.
Зміст завдань орієнтований на здатність учня логічно мислити, аналізувати географічну інформацію, у тому числі отриману самостійно з різних джерел, використовувати знання інших предметів, краєзнавчий матеріал.

8. Структура олімпіадних завдань.
Олімпіадні завдання з географії подані за блоками: тестовий, теоретичний, практичний (таблиця 2).
Таблиця 2
Вид завдання
Кількість завдань
Максим. кіл-ть балів за одне завдання
Загальна сума
1. Тестовий блок
завдання з вибором однієї правильної відповіді
5
1
5
завдання на встановлення відповідності (логічні пари)
2
4
8
завдання відкритої форми з короткою відповіддю
2
2
4
Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору)
1
3
3
2. Теоретичний блок
теоретичне та творче завдання
2
12
24
3. Практичний блок
завдання з нанесенням об’єктів на контурну карту
10
1
10
Розрахункове завдання
1
6
6
Максимальна кількість балів
60

9. Особливості оцінювання та виконання олімпіадних завдань.
Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.
9.1. Тестовий блок.
Бал за завдання не нараховуватиметься у випадках, коли:
·               відповідь неправильна або відсутня;
·               відповідь зроблена олівцем, а не авторучкою;
·               відповідь містить будь-які виправлення (у тому числі – коректором).
Формати тестових завдань
·                      Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
·                      Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і літерами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і літерами (утворити логічні пари).
·                      Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Потрібно отримати числовий результат у тих одиницях вимірювання, які вказані в умові завдання.
·                      Завдання з вибором трьох правильних відповідей із  семи запропонованих варіантів відповіді  (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується  сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.
За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або  відповіді на завдання не надано.
3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.
4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) оцінюється в  0, 1, 2 або 3 тестових бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді  (цифри) або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має.
9.2. Теоретичний блок
Результати виконаних завдань теоретичного блоку повинні відповідати таким вимогам:
1.         структурованість;
2.         відтворювати зміст основного питання;
3.         відображати синтез й аналіз набутих географічних знань;
4.         супроводжуватися доцільними малюнками, схемами, таблицями, діаграмами;
5.         містити власну думку(оціночне ставлення) та приклади;
6.         викладеними у географічному аспекті.
Кожен із наведених критеріїв оцінюється 2 балами. Максимально можливий бал за теоретичне питання – 12 балів.
9.3. Практичний блок.
При оцінюванні роботи на контурній карті необхідно враховувати правильність (відповідність завданню), повноту, точність нанесення географічних об’єктів, картографічну грамотність, охайність.
Оцінювання задачі практичного блоку доцільно здійснювати, використовуючи такі критерії:
0 балів – завдання не розв’язувалося взагалі. Відповідь відсутня.
1 бал – виконання задачі розпочато (зроблено стислий запис умови задачі).
2 бали – записана відповідь, розв’язання відсутнє.
3 бали – зроблена спроба розв’язання задачі, виконано кілька правильних логічних кроків на шляху розв’язання задачі.
4 бали – розв’язання доведено до кінця, але допущена незначна логічна помилка, (що призвела до неточної відповіді).
5 балів – задача розв’язана правильно, але містить деякі неточності у записах або малюнках, що не вплинуло на кінцевий результат.
6 балів – задача розв’язана правильно, супроводжується докладним поясненням, містить необхідні обґрунтування, малюнки, схеми тощо.


Методист Центру
методичної та аналітичної роботи                                            О.М. Саввіч

Cтарший викладач кафедри

соціально-гуманітарної освіти                                                   О.І. Грінченко 

Комментариев нет:

Отправить комментарий